Práce

Simona Kalašová : JIŽNÍ MĚSTO VE FOTOGRAFII

Autor: Simona Kalašová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Ondřej Durczak
Inventární číslo:
Rok: 2023

Jižní Město je obří panelové sídliště, které bylo budováno v době normalizace v 70. letech 20. století na periferii Prahy. Jeho zrod a zabydlování se pojí s mnoha kontroverzemi. Tato bakalářská práce uvádí do problematiky českých panelových sídlišť obecně a shrnuje, jak Jižní Město vzniklo a jaký zanechalo odkaz v české kultuře s důrazem na fotografickou tvorbu. Hlavním cílem této práce je přehledně zmapovat autory, kteří se prostoru města fotograficky věnovali od doby jeho vzniku až po současnost. Sledovala jsem, jaká byla motivace autorů a jaké tvůrčí přístupy volili v kontextu vývoje české fotografie.

Simona Kalašová: JIŽNÍ MĚSTO VE FOTOGRAFII (PDF soubor)