Práce

Agata Ogierman : Fotografie jako forma autoarteterapie vycházející z tvorby vybraných polských fotografů XXI. století

Autor: Agata Ogierman
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Štěpánka Bieleszová
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo:
Rok: 2023

Práce se zabývá tématem fotografie jako formy autoarteterapie, přičemž oblast analýzy zužuje na tvorbu polských fotografů 21. století. Při pozorování polské fotografické scény jsem vyčlenila několik nejčastějších tematických oblastí, které si umělci vybírají. Mezi tato témata patří: truchlení, trauma, tělo, identita a mezilidské vztahy. Práce je interdisciplinárního charakteru a pokouší se prozkoumat rozhraní mezi uměním a terapií. Přestože téma arteterapie získává na popularitě, stále chybí odborné práce, které by analyzovaly práci fotografů z tohoto hlediska.

Agata Ogierman: Fotografie jako forma autoarteterapie vycházející z tvorby vybraných polských fotografů XXI. století (PDF soubor)