Práce

Maciej Przemyk : Łukasz Rusznica

Autor: Maciej Przemyk
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Michal Szalast
Oponent: Arkadiusz Gola
Inventární číslo:
Rok: 2023

Tato bakalářská práce je prvním pokusem o komplexní představení díla Łukasze Rusznicy, polského fotografa, kurátora a tvůrce fotografických knih. Popisuje umělcův životopis a jeho místo na polské a mezinárodní fotografické scéně. Důležité bylo představit vývoj jeho tvorby v průběhu let. Největší pozornost byla věnována fotografickým knihám, které Łukasz Rusznica vytvořil, neboť v podstatě pouze touto formou autor prezentuje svou tvorbu. Práce vycházela především z nalezených internetových zdrojů, z rozhovorů, které umělec poskytl, a ze záznamů jeho vystoupení na různých akcích a festivalech.

Maciej Przemyk : Łukasz Rusznica (PDF soubor)