Práce

Katarzyna Korczowska : Obraz Polska 70. a 80. let v zahraničí ve fotografiích Chrise Niedenthala

Autor: Katarzyna Korczowska
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Arkadiusz Gola
Oponent: Michal Szalast
Inventární číslo:
Rok: 2023

Tato práce se věnuje utváření obrazu Polska a Poláků v období 70. a 80. let v zahraničí ve fotografiích Chrise Niedenthala. Analýza zahrnuje vliv sociálněpolitických podmínek na práci fotoreportéra v té době, Niedenthalovu biografii, způsob jeho práce a rozbor vlastností fotografie jako média. Naše úvahy se zabývají vztahem mezi společností, církví a státem, a tím, jak je realita prezentovaná na fotografiích vnímána z dnešního pohledu.

Katarzyna Korczowska: Obraz Polska 70. a 80. let v zahraničí ve fotografiích Chrise Niedenthala (PDF soubor)