Práce

Mateusz Kowalik : Život mimo systém v současné americké dokumentární fotografii v pracích A. Sotha, L. Fogliy a M. Genitempa

Autor: Mateusz Kowalik
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Arkadiusz Gola
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo:
Rok: 2023

Práce se soustředí na téma života mimo systém v současné americké dokumentární fotografii. Autor práce se soustředí na tvorbu tří fotografů, kteří mají různé umělecké zkušenosti a přístup k fotografii. Představuje jejich medailony, dílo a způsob práce. Následně analyzuje motivy vzniku jejich děl, vizuální jazyk a obsah sdělení obsažených v jednotlivých projektech.

Mateusz Kowalik : Život mimo systém v současné americké dokumentární fotografii v pracích A. Sotha, L. Fogliy a M. Genitempa (PDF soubor)