Práce

Daniela Kroupová : Fotodílna Židovské náboženské obce v Praze v letech 1942-1944

Autor: Daniela Kroupová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Aleš Kuneš
Inventární číslo: Bc - 280/06
Rok: