Práce

Natalia Sienkiewicz : ŽENY VE FOTOGRAFII JOANNY HELANDER

Autor: Natalia Sienkiewicz
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Arkadiusz Gola
Oponent: Michal Szalast
Inventární číslo:
Rok: 2023

V teoretické práci analyzuji vybranou část fotografické tvorby Joanny Helander zaměřenou na téma žen. Pokouším se objasnit, v čem spočívá fenomén jejích fotografií. Součástí práce je rozhovor s Joannou Helander, který jsem s ní vedla, abych se dozvěděla více o její umělecké cestě a jejím zájmu o ženy.

Natalia Sienkiewicz: ŽENY VE FOTOGRAFII JOANNY HELANDER (PDF soubor)