Práce

Mgr. Eva Mořická : Jiřina Hankeová fotografka

Autor: Eva Mořická
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Štěpánka Bieleszová
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo:
Rok: 2023

Jiřina Hankeová je kladenská umělkyně zabývající se rozličnou uměleckou činností, ze začátku to byla hlavně malířská a kreslířská tvorba, v novém tisíciletí pak ale přešla prakticky jen na tvorbu fotografickou. A právě ta je hlavním tématem celé bakalářské práce. Hlavním cílem bylo doplnit chronologii jejích fotografických souborů a každý z nich alespoň krátce popsat. Ale protože fotografie je vizuální umění, pouhý popis nestačí, a proto ho bylo potřeba doplnit i o výběr z fotografií popisovaných souborů. Závěr práce pak nabízí shrnutí fotografické činnosti autorky a zmínku o dalších autorech fotografujících na podobná témata.

Eva Mořická: Jiřina Hankeová fotografka (PDF soubor)