Práce

Bc. Petr Maurenc : ZDENĚK STOLBENKO

Autor: Petr Maurenc
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo:
Rok: 2023

Téma bakalářské představuje monografii fotografa a pedagoga Zdeňka Stolbenka. Cílem práce je zmapovat vývoj jeho autorské tvorby od dokumentární fotografie, krajinářské fotografie po dlouhodobý dokument, jeho snah přiblížit vlastní životní cestu, jeho pedagogickou činnost, která vedla k založení oboru Užitá fotografie a média na Střední umělecko-průmyslové škole svaté Anežky České v Českém Krumlově.

Petr Maurenc : ZDENĚK STOLBENKO (PDF soubor)