Práce

Milan Vopálenský : Arteterapeutický přístup ve fotografických souborech studentek a studentů ITF v období 2019–2023

Autor: Milan Vopálenský
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Dita Pepe
Oponent: Ondřej Durczak
Inventární číslo:
Rok: 2023

V teoretické části mé bakalářské práce se zabývám tématem arteterapeutického přístupu ve fotografických souborech studentek a studentů Institutu tvůrčí fotografie. Zvláštní důraz kladu na studentky a studenty z České republiky a Slovenska, kteří působili na ITF v období mezi lety 2019 a 2023

Milan Vopálenský : Arteterapeutický přístup ve fotografických souborech studentek a studentů ITF v období 2019–2023 (PDF soubor)