Práce

Elena Lichá-Zábranská : Ľuba Lauffová

Autor: Elena Lichá-Zábranská
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Bc - 283/06
Rok: