Práce

Michal Popieluch : Dokumentární fotografie ostravských autorů po roce 1989 do současnosti

Autor: Michal Popieluch
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 287/06
Rok: 2006