Práce

Milan Illík : Barva v současné slovenské dokumentární fotografii

Autor: Milan Illík
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Evžen Sobek
Inventární číslo: Bc - 312/07
Rok: 2007