Práce

MgA. Bc. Miroslav Zeman : Dokumentární tvorba Miloše Poláška

Autor: Miroslav Zeman
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Evžen Sobek
Inventární číslo: Bc - 329/08
Rok: