Práce

Maria Śliwa : Fotografie Zofie Rydetové

Autor: Maria Śliwa
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Vojtěch Bartek
Inventární číslo: Bc - 34/95
Rok: