Práce

Dzmitry Kruhlou : Cirkus v české fotografii

Autor: Dzmitry Kruhlou
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Aleš Kuneš
Inventární číslo: Bc - 347/08
Rok: