Práce

Renata Štěpařová : Viktor Stoilov, nakladatelství Torst a fotografie

Autor: Renata Štěpařová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Petr Velkoborský
Inventární číslo: Bc - 392/10
Rok: 2010

Mezi nakladatelství, která si našla v oboru stabilní pozici, mají jasnou f¾lozof¾i a jsou vyprof¾lována, patří nepochybně Torst. Ve své práci chci nastínit příběh Viktora Stoilova, zmapovat okolnosti, které určovaly jeho cestu k založení významného českého porevolučního vydavatelství. Nebudu analyzovat veškeré fotograf¾cké publikace vydané v produkci Torstu. Zaměřím se především na dnes již více než třicetisvazkovou edici FotoTorst, knihy Josefa Sudka, Josefa Koudelky a několika dalších českých fotografů.

Renata Štěpařová: Viktor Stoilov, nakladatelství Torst a fotografie (PDF soubor)