Práce

Julie Štýbnarová : Módní fotografie 50. let

Autor: Julie Štýbnarová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Pavel Mára
Inventární číslo: Bc - 393/10
Rok: 2010

První část své práce věnovala historii. Minulost výrazně ovlivnila nejen teoretiky, ale též fotografy. V části této práce, která mapuje období od počátku módní fotografi e, tedy od poloviny devatenáctého století, až do let čtyřicátých, jsem se snažila ukázat, jak módní fotografi i ovlivnilo společenské klima, politické a kulturní události a jaký byl ideál krásy. Druhá část je zaměřena na módní svět a jeho formování, na hlavní představitele haute couture (špičkové módy), neboť právě to sehrálo v módní fotografi i dosti podstatnou roli. Mnohdy se zapomíná, že právě nové linie a materiály používané v haute couture přiměly fotografy k originálním prezentacím. Tomuto tématu jsem se věnovala hlavně v souvislosti s událostmi, o kterých referovaly tehdejší nejdůležitější módní časopisy Vogue (v mutacích USA, Velká Británie, Itálie, Francie) a Harper’s Bazaar, v nichž jsou nejlépe představeny nové osobnosti, jak ze světa módy, tak i fotografi e. Třetí, podstatná část mé práce navazuje na předchozí text. Na základě prostudované literatury jsem se snažila vytvořit si vlastní názor na módní fotografi e vybraných představitelů a pokusila se je popsat na základě vlastního prožitku podpořeného četbou. Z vlastních zkušeností vím, jak obtížné je sledovat text bez vizuálního příkladu. Doplnila jsem tedy vše i obrazovým materiálem.

Julie Štýbnarová: Módní fotografie 50. let (PDF soubor)