Práce

Barbora Žůrková : Organizace výstav zahraničních fotografů v ČR po roce 1989

Autor: Barbora Žůrková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Aleš Kuneš
Inventární číslo: Bc - 395/10
Rok: 2010

Téma své práce jsem si vybrala nejen pro svůj osobní zájem o tuto problematiku, ale především proto, že informace ze zákulisí výstav, které u nás již proběhly, se k běžným lidem se zájmem o umění jen těžko dostanou a když, tak značně upraveny „lidovou slovesností“. Proto doufám, že bych touto prací mohla přispět k lepší orientaci fotografů i začínajících kurátorů v prostředí českých institucí, pro které je pořádání výstav zahraničních fotografů náplní jejich povolání.

Barbora Žůrková: Organizace výstav zahraničních fotografů v ČR po roce 1989 (PDF soubor)