Práce

Ester Erdélyová : Sučasna fotografia na Škole užitkového výtvarnictva Josefa Vydru v Bratislave

Autor: Ester Erdélyová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 397/10
Rok: 2010

V bakalárskej práci s názvom Súčasná fotografi a na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave predkladám súhrn poznatkov o súčasnej fotografi i odboru úžitkovej fotografi e na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave. Jej súčasťou sú reprodukcie študentských prác a  portréty pedagógov. Východiskovým materiálom pre spracovanie tejto témy boli rozhovory s pedagógmi odboru úžitkovej fotografi e a to predovšetkým s vedúcim odboru Mgr. Jánom Striešom, Mgr. Juditou Csáderovou, Mgr. Art Jaroslavom Žiakom a Bc. Viktorom Szemzöm. Ich výpovede dopĺňa prieskum formou dotazníka, prostredníctvom ktorého sa podarilo zozbierať názory 28 absolventov z vyhodnocovaného obdobia 2000 až 2010 a 10 súčasných študentov. Súčasťou práce je aj zoznam absolventov z obdobia 1990 – 2010.

Ester Erdélyová: Sučasna fotografia na Škole užitkového výtvarnictva Josefa Vydru v Bratislave (PDF soubor)