Práce

Jana Hunterová : Studio výtvarné fotografie v Liberci

Autor: Jana Hunterová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 401/10
Rok: 2010

Tato práce mapuje existenci Studia výtvarné fotografie, které působilo v Liberci v letech 1962 - 1969. Sleduje jeho vznik a činnost, dává přehled o jeho významných i méně známých členech a přibližuje jejich tvorbu. Zabývá se přínosem Studia a také jeho zánikem. Text je bohatě doplněn fotografiemi, z kterých mnohé nebyly ještě nikdy publikovány.

Jana Hunterová: Studio výtvarné fotografie v Liberci (PDF soubor)