Práce

Lena Jakubčáková : Fotografia a literárny text v slovenských knižných publikáciách (výber od druhej polovice 20. storočia)

Autor: Lena Jakubčáková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Otakar Karlas
Inventární číslo: Bc - 402/10
Rok: 2010

Cieľom tejto teoretickej bakalárskej práce je hľadať vzťahy medzi fotografiou a literárnym (umeleckým) textom v slovenských knižných publikáciách, predstaviť rôzne prístupy pri prepájaní fotografického obrazu s textom a porovnať, nakoľko fotografické ilustrácie korešpondujú s textami literárnych diel. Inak povedané, jej zámerom je skúmať, či fotografia plní, posúva alebo narušuje poslanie literárneho textu (a naopak). Práca sa zameriava na knižné publikácie vydané od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť.

Lena Jakubčáková: Fotografia a literárny text v slovenských knižných publikáciách (výber od druhej polovice 20. storočia) (PDF soubor)