Práce

Martin Kašpar : Street Art v České republice

Autor: Martin Kašpar
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Aleš Kuneš
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Bc - 403/10
Rok: 2010

Smyslem mé práce je komplexní nahlédnutí do problematiky tohoto druhu umění. Většina existujících publikací obsahuje minimum textu, zato se všechny soustředí na obrazovou dokumentaci. Kladl jsem si za úkol zpracovat všechny aspekty street artu a využití fotografie v tomhle uměleckém směru. Tento umělecký směr má svou historii, techniky, prostředí, výstavy, problematiku komercializace i významné osobnosti. Jednotlivé kapitoly se proto logicky odvíjí od tohoto výčtu.

Martin Kašpar: Street Art v České republice (PDF soubor)