Práce

Karolína Kedrová : Slovenská Inscenovaná fotografia po roku 2000

Autor: Karolína Kedrová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Pavel Mára
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Bc - 404/10
Rok: 2010

Tento text mapuje súčasnú inscenovanú fotografi ckú tvorbu na Slovensku od roku 2000 do roku 2010. Východiská, hlavné námety a motívy a súčasné vývojové tendencie. Uvedenie do začiatkov inscenovanej tvorby na Slovensku. Obšírnejšie vypovedá o tvorbe súčasných autorov a obsahuje aj ich názory na túto tému formou ankety.

Karolína Kedrová: Slovenská Inscenovaná fotografia po roku 2000 (PDF soubor)