Práce

Krzystof Kowalczyk : Fotografie jako inspirace, nástroj a výrazový prostředek v tvorbě vybraných současných polských umělců po roce 2000

Autor: Krzystof Kowalczyk
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Bc - 405/10
Rok: 2010

Tato práce pojednává o vlivu fotografie na současné polské umění po roce 2000. Popsal jsem v ní příklady využití fotografie jako inspirace, nástroje a výrazového prostředku v tvorbě vybraných polských umělců v posledním desetiletí. Zaměřil jsem se na umělce mé generace (narození v 70. – 80. letech minulého století) a ty jejich projekty, v nichž je obzvláště patrné tvůrčí využití fotografie. Zkoumám vliv fotografie na různé oblasti tvůrčí aktivity – malířství, sochařství, koláž, fotomontáž, prostorové instalace.

Krzystof Kowalczyk: Fotografie jako inspirace, nástroj a výrazový prostředek v tvorbě vybraných současných polských umělců po roce 2000 (PDF soubor)