Práce

Jakub Kožiál : Bořek Sousedík

Autor: Jakub Kožiál
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 406/10
Rok: 2010

Tato práce se zabývá osobností ostravského fotografa, pedagoga a teoretika Bořka Sousedíka. Věnuji se jeho fotografické tvorbě a dochází taky k srovnání s autory, u jejichž tvorby lze nalézt podobné rysy. Neméně důrazu je kladeno na jeho bohatou pedagogickou činnost. Závěr je vyhrazen skriptům, které Sousedík publikoval, a v nichž se věnuje jak dějinám fotografie, tak i teorii fotografie a praktickým stránkám věci.

Jakub Kožiál: Bořek Sousedík (PDF soubor)