Práce

Maroš Krivý : Tři momenty industriálnej fotografie

Autor: Maroš Krivý
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Bc - 407/10
Rok: 2010

Práca analyzuje transformáciu industriálnej fotografie od 19. storočia až po súčasnosť. Hoci objav fotografie je úzko spojený s rozvojom priemyslu, jedným z hlavných prístupov fotografie v 19. storočí je práve popretie tohto priemyslu a obrátenie sa k monumentálnej reprezentácii prírody. Monumentalitu a pocity vznešenosti, ktoré sa objavujú v kontexte prírody však začiatkom 20. storočia začínajú fotografi objavovať v priemysle. Monumentálna reprezentácia priemyslu však nijak neprispieva k jeho pochopeniu ako spoločenského fenoménu. O túto snahu sa pokúsili neskôr fotografi, ktorí sa snažia o de-monumentalizáciu priemyslu tým, že sa sústredia na tri jeho dosiaľ nepovšimnuté aspekty: infraštruktúru, každodenný život a architektúru ako proces. Konečne, súčasná fotografia začína byť znovu definovaná reprezentovaním priemyslu ako niečoho monumentálneho a vznešeného a tým sa v nej vlastne opäť táto snaha o pochopenie stráca.

Maroš Krivý: Tři momenty industriálnej fotografie (PDF soubor)