Práce

Anna Matuszna : Inscenovaný portrét v současné polské fotografii

Autor: Anna Matuszna
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Dita Pepe
Inventární číslo: Bc - 410/10
Rok: 2010

Tento text podává základní přehled aktuálně využívané způsoby inscenace fotografy a také, jak se tyto změnily během posledních let. V této práci bych chtěla najít odpověď na otázku, jak vypadá současný polský inscenovaný portrét. V jakých oblastech fotografie se objevuje a v jaké míře je exploatován fotografujícími. Popisuji oblast dokumentu, komerce a autorských projektů, obrátím svou pozornost k talentovaným, tvůrčím fotografům mladé generace a ukážu, jak tito nacházejí své místo ve fotografickém světě.

Anna Matuszna: Inscenovaný portrét v současné polské fotografii (PDF soubor)