Práce

MgA. Vladimír Novotný : Fotografická tvorba na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

Autor: Vladimír Novotný
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Miroslav Myška
Inventární číslo: Bc - 412/10
Rok: