Práce

Monika Obermajerová : Performance a fotografie se zaměřením na současné české autory

Autor: Monika Obermajerová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Aleš Kuneš
Inventární číslo: Bc - 413/10
Rok: 2010

Performance je oblast umění, která nemá hranic. Rozpíná se nejen do různých uměleckých forem, ale také do každodenního života. Mým záměrem bylo zvolit si právě takové téma, jenž překračuje obor fotografie. Cílem práce je nastínit vývoj českého akčního umění a vyzdvihnout jeho představitele s důrazem na vztah k fotografii. Stěžejní část práce je věnována oblasti performance první dekády 21. století.

Monika Obermajerová: Performance a fotografie se zaměřením na současné české autory (PDF soubor)