Práce

Pawel Olejniczak : Proč nový polský dokument?

Autor: Pawel Olejniczak
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 414/10
Rok: 2010

Ve své diplomové práci jsem analyzoval příčiny velkého rozvoje fenoménu jménem nový polský dokument. V rozhovorech s kolegy fotografy jsem se zaobíral historií a průběhem tohoto jevu během prvních deseti let 21. století. Moje teze a myšlenky byly konfrontovány a doplněny postřehy mnou zpovídaných kolegů. Po analýze příčin a historického průběhu jsem nastínil předpoklad možností dalšího vývoje tohoto trendu.

Pawel Olejniczak: Proč nový polský dokument? (PDF soubor)