Práce

Justyna Orybkiewicz : Obrazy paměti. Úloha archivu v současné fotografii.

Autor: Justyna Orybkiewicz
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Aleš Kuneš
Oponent: Otakar Karlas
Inventární číslo: Bc - 415/10
Rok: 2010

Ve své bakalářské práci se věnuji významu archívní fotografie v současné fotografii a umění. Záměřuji se na nové významy, které se archivní fotografii dostávají ve vztahu k uměleckému dílu. Práce zkoumá význam paměti a archívu ve fotografické praxi.

Justyna Orybkiewicz: Obrazy paměti. Úloha archivu v současné fotografii. (PDF soubor)