Práce

Katarzyna Sagatowska : Trh umělecké fotografie v Polsku

Autor: Katarzyna Sagatowska
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Bc - 416/10
Rok: 2010

Cílem mojí práce je charakterizovat vývoj trhu s uměleckou fotografií v Polsku od prvních aukcí fotografií v roce 2003 až do současnosti. Tato charakteristika je podložena analýzou činností klíčových účastníků: aukčních domů, sběratelů, galerií a samotných autorů věnujících se fotografii. Práce dále uvádí názory odborníků z oblasti obchodu s uměním a zástupců zmíněných institucí, popisuje také hlavní překážky rozvoje trhu, jeho odhadovanou hodnotu a vyhlídky do budoucna.

Katarzyna Sagatowska: Trh umělecké fotografie v Polsku (PDF soubor)