Práce

Libor Sekyra : Snapshot photography – historie a souvislosti

Autor: Libor Sekyra
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo: Bc - 417/10
Rok: 2010

Práce předkládá rozbor pojmu snapshot photography v rovině obecného pojmenování stylu momentní fotografie a dále ve smyslu názvu fotografického směru street photography 60. let 20.století. Sleduje projevy fotografování stylem snapshot v průběhu dějin fotografie a v historických souvislostech a vyjmenovává některé autory, kteří tímto stylem pracovali, nebo byli v souvislosti s ním významní. Dále shrnuje poznatky o fotografické technice a metodách práce pouţívaných ve fotografii snapshot a zamýšlí se nad její filozofií, východisky a příčinami existence jako samostatného fenoménu ve fotografii.

Libor Sekyra: Snapshot photography – historie a souvislosti (PDF soubor)