Práce

Jedrzej Sokolowski : Velkoformátový portrét v současné polské fotografii

Autor: Jedrzej Sokolowski
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Pavel Mára
Oponent: Miroslav Myška
Inventární číslo: Bc - 420/10
Rok: 2010

Během výzkumné práce chci najít odpověď na otázku, do jaké míry fotografická technika ovlivňuje tvorbu daného fotografa a do jaké míry jsou formální (technická) rozhodnutí vědomým rozhodnutím autora. Nechci se soustřeďovat na technické aspekty. Chci popsat tvůrčí proces a způsob jak pracují umělci, které popisuji. Vynasnažím se obhájit tvrzení, které říká, že výběr média (v tomto případě velkoformátové fotografie) je vědomým manifestem zvolené umělecké filosofie a osobního přístupu k fotografii a popsat přístup k fotografii tří osob: Andrzeja Georgieva, Jacka Poremby a Juliusza Sokołowského.

Jedrzej Sokolowski: Velkoformátový portrét v současné polské fotografii (PDF soubor)