Práce

Katarzyna Szmorag : Vliv malířství Edwarda Hoppera na tvorbu vybraných fotografů

Autor: Katarzyna Szmorag
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Aleš Kuneš
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Bc - 421/10
Rok: 2010

Mnoho autorů má ve svém díle mnoho návazností na tvorbu Edwarda Hoppera. V mé bakalářské práci bych chtěla analyzovat vztah mezi malířstvím a fotografií a to pomocí srovnání Hopperova malířského díla s fotografickou tvorbou Roberta Franka, Gregoryho Crowdsona a Philipa-Lorci diCorciho.

Katarzyna Szmorag: Vliv malířství Edwarda Hoppera na tvorbu vybraných fotografů (PDF soubor)