Práce

Martin Wágner : Dana Kyndrová

Autor: Martin Wágner
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 424/10
Rok: 2010

Text shrnuje činnost přední české dokumentaristky Dany Kyndrové v oboru fotografie za léta 1989 až 2010. V sledovaném období rekapituluje jednak realizované fotografické projekty, jednak kurátorskou činost, zaměřenou k výstavám fotografií z našich novodobých dějin. Zároveň práce pojednává o dokumentární fotografii jako takové, rozebírá její problematiku a možnosti užití dokumentárních fotografií.

Martin Wágner: Dana Kyndrová (PDF soubor)