Práce

Yoshimi Yokyama : Japonská fotografie v 60. letech

Autor: Yoshimi Yokyama
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Aleš Kuneš
Oponent: Vladimír Birgus
Inventární číslo: Bc - 425/10
Rok: 2010

Tato práce přináší přehled stavu japonské fotografie v 60. letech 20. století. Především její základy, vývoj, tendence a charakteristiku. Práce je hlavně zaměřena na představení tehdy nejdůležitějších fotografů a jejich fotografických souborů v 60. letech. Zkoumáním charakteristik těchto děl a v souladu s dobovou politickou, ekonomickou a kulturní situací podává souhrnný přehled japonské fotografie v 60. letech. Při psaní této práce jsem se snažila vytvořit si vlastní názor na tyto fotografy a soubory, které jsem v rámci této diplomové práce vybrala. Také jsem se snažila popsat tehdejší japonské zázemí pro lepší pochopení japonské fotografie.

Yoshimi Yokyama: Japonská fotografie v 60. letech (PDF soubor)