Práce

Václav Němec : Fotografické výstavy a galerie v Českých Budějovicích po roce 1989

Autor: Václav Němec
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Petr Velkoborský
Inventární číslo: Bc - 429/11
Rok: 2011

Tato práce se zabývá fotografickýmděnímv Českých Budějovicích po „sametové revoluci“ v roce 1989. Jejím úkolem je zmapovat fotografické výstavy a galerie tohoto města, které se zabývají fotografií a intermediální tvorbou. Ve své práci jsem se snažil vyzdvihnout prezentace autorů, o kterých si myslím, že si prostormé práce zaslouží a to jak pro svou formální tak zejména obsahovou úroveň.

Václav Němec: Fotografické výstavy a galerie v Českých Budějovicích po roce 1989 (PDF soubor)