Práce

Petr Mentberger : Josef Ptáček

Autor: Petr Mentberger
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Aleš Kuneš
Oponent: Jan Pohribný
Inventární číslo: Bc - 437/11
Rok: 2011

Tato práce se zabývá osobností českého fotografa a pedagoga Josefa Ptáčka. Věnuji se jeho fotografické tvorbě a pedagogické činnosti. Důležitým faktem je uvedení Ptáčkova života do historického kontextu vývoje českého státu.

Petr Mentberger: Josef Ptáček (PDF soubor)