Práce

Michaela Dusíková : Život a dílo Jana Schlemmera

Autor: Michaela Dusíková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Petr Velkoborský
Oponent: Ján Šmok
Inventární číslo: Bc - 44/96
Rok: