Práce

Pavla Rečková : Fotografický klub Orion ve Vyškově a jeho členové

Autor: Pavla Rečková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo: Bc - 441/11
Rok: 2011

Tato práce se zabývá nejstarším amatérským fotografickým klubem na Moravě, Fotoklubem Orion, od jeho vzniku v roce 1904 až do současnosti. Zaměřuji se podrobně na představení významných autorů klubu a jejich tvorbu. Věnuji se také stručnému nástinu historie fotoklubu a společným aktivitám členů (tematickým výstavám, účastem na soutěžích, výjezdům za fotografií).

Pavla Rečková: Fotografický klub Orion ve Vyškově a jeho členové (PDF soubor)