Práce

Anton Baša : Rodinné fotoarchívy na východním Slovensku v období 1920 - 1989

Autor: Anton Baša
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo: Bc - 447/12
Rok: 2012

Cieľom tejto práce je spracovať tému rodinných fotoarchívov na východnom Slovensku počas obdobia 1920-1989. Prvá časť popisuje vizuálne projekty ktoré pracujú s fotoarchívmi a definuje súvisiace pojmy. V ďalšej časti sa práca venuje analýze zozbieraného fotografického materiálu. Hodnotia sa najčastejšie zastúpené témy, ako aj kvalita fotografií. V závere popisuje prezentáciu a spôsob archivácie fotografií a porovnáva amatérsku tvorbu minulosti so súčasnou, ako aj s tvorbou profesionálov.

Anton Baša: Rodinné fotoarchívy na východním Slovensku v období 1920 - 1989 (PDF soubor)