Práce

David Dusík : Fotografické výstavy v Galerii v podloubí v Olomouci

Autor: David Dusík
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo: Bc - 448/12
Rok: 2012

Abstrakt Tato práce se zabývá zmapováním fotografických výstav v Galerii v podloubí v Olomouci od jejího vzniku v roce 1968 až do ukončení jejího provozu v roce 1991. Tato prostorově spíše komorní galerie hrála v období normalizace důležitou úlohu v kulturním životě nejen města Olomouce, ale svým dramaturgickým záběrem i v celém Československu. Často se tam uváděly první výstavy začínajících autorů, ještě neznámých. Mnozí z těchto autorů se zanedlouho stali výraznými postavami československé fotografie, kteří svou tvorbou ovlivnili její směřování a trendy.

David Dusík: Fotografické výstavy v Galerii v podloubí v Olomouci (PDF soubor)