Práce

Marek Pavala : Galerie Mánes

Autor: Marek Pavala
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Pavel Mára
Inventární číslo: Bc - 449/12
Rok: 2012

Ve své bakalářské práci jsem chtěl zaznamenat historii budovy Mánes, okolnosti a důvody jejího vzniku, popsat její velkolepost a přejít tak do součastnosti, kdy začíná rekonstrukce celé budovy. Zároveň ve své práci uvádím souhrn a popis jednotivých fotografických výstav od rokud 2004 do 2011 a přikládám vlastní fotografickou přílohy zachycující stav těsně před započetím rekonstrukce.

Marek Pavala: Galerie Mánes (PDF soubor)