Práce

Jana Bauerová : Petr Balíček - fotograf

Autor: Jana Bauerová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 451/12
Rok: 2012

RNDr. Petr Balíček, CSc., nar. 1942, zasvětil svůj profesionální život práci  genetika ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, ale souběžně s tím se již  po celá desetiletí věnuje fotografii a od 90. let 20. století převážně malbě.  Je jedním z představitelů české inscenované fotografie 70. let, ale ve své  tvorbě  se  nevyhýbal  ani  dokumentu  a  tehdy  tabuizovaným  tématům.  Teoretická bakalářská práce mapuje Balíčkovo fotografické dílo v kontextu  uměleckého  dění  své  doby  a  pokouší  se  zachytit  propojenost člověka  vědce a člověka umělce.

Jana Bauerová: Petr Balíček - fotograf (PDF soubor)