Práce

Roman Dobeš : Štěpánka Stein & Salim Issa

Autor: Roman Dobeš
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 454/12
Rok: 2012

Autorská dvojice Štěpánka Stein a Salim Issa již několik let nepopiratelně patří na českou fotografickou scénu. Na svém kontě mají úspěšné projekty, jejich práce byla v průběhu minulých let vystavena v prestižních galeriích, účastnili se mezinárodních projektů. Přes to se jejich práci doposud nikdo systematicky nevěnoval. To je také jeden z hlavních důvodů, proč jsem si toto téma vybral. Obsah práce se věnuje tvůrčímu období mezi léty 1998 až 2012.

Roman Dobeš: Štěpánka Stein & Salim Issa (PDF soubor)