Práce

MgA. Mgr. Lukáš Horký : Jiří Hanke a Malá galerie České spořitelny v Kladně

Autor: Lukáš Horký
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc-460/12
Rok: 2012