Práce

Radovan Kodera : Fotograf Ladislav MIchálek

Autor: Radovan Kodera
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Petr Velkoborský
Inventární číslo: Bc - 461/12
Rok: 2012

Tématem mé bakalářské teoretické práce je osobnost fotografa Ladislava Michálka, patřícího do okruhu přátel grafika Vladimíra Boudníka a spisovatele Bohumila Hrabala. Zaměřil jsem se na jeho život a tvorbu i proto, že není široké ani odborné veřejnosti příliš znám. Své fotografie publikuje od 70. let XX. stol. většinou v samizdatech a představil je na několika samostatných i společných výstavách. Pokusil jsem se zhodnotit jeho tvorbu v dobových i uměleckých souvislostech; v hodnocení jsem se soustředil na některé Michálkovy soubory či jednotlivé obsahově významné fotografie.

Radovan Kodera: Fotograf Ladislav MIchálek (PDF soubor)