Práce

Eva Pandulová : Boris Michajlov

Autor: Eva Pandulová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Petr Vilgus
Inventární číslo: Bc - 466/12
Rok: 2012

Bakalárska práca popisuje a sumarizuje skoro 50 ročné fotografické dielo ukrajinského fotografa Boris Michajlova a zaraďuje ho do kontextu svetovej fotografie. K lepšiemu uchopeniu diela používam komparácie s inými fotografmi alebo maliarmi

Eva Pandulová: Boris Michajlov (PDF soubor)